Perustiedot MARC-tiedot Kuvailutiedot (ISBD)
Saarinen, Marja-Leena.

Ikääntyneiden kuulonäkövammaisten lukumääräselvitys : Demographic study on elderly persons with dual sensory impairment / Marja-Leena Saarinen. - Helsinki : Kuurojen Palvelusäätiö, 1998. - 38, [10] s.

Kansainvälinen huomio on jo useita vuosia suuntautunut kuulonäkövammaisiin vanhuksiin. Myös Suomessa ikääntyneiden aistivammaisten palvelujen kehittämistarpeista on keskusteltu julkisen palvelusektorin ja aistivammajärjestöjen kesken. Kuulonäkövammaisten ikääntyneiden etsintä toteutettiin Kuurojen Palvelusäätiön toimesta Raha-automaattiyhdistyksen pilottiprojektina. Lukumääräselvitys tapahtui yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksen kanssa. Selvityksen toteutuksessa yhteistyössä olivat mukana myös Oulun yliopistollisen keskussairaalan näkökeskus, Suomen Kuurosokeat ry, Jyväskylän yliopisto sekä tutkimuskunnat. Kuulonäkövammaisten ikääntyneiden lukumääräselvitys osoittaa, että sekä isoissa että pienissä kunnissa oli ikääntyneitä kuulonäkövammaisia, jotka tarvitsevat erilaisia palveluja. Ikääntyneiden kuulonäkövammaisten palvelujen kehittämiseksi tarvitaan erityisosaamista. Selvityksessä korostui kuulonäkövammaisten ikääntyneiden palvelujen kehittämisen lisäksi geriatriaan ja aistivammaisuuteen liittyvän diagnostiikan kehittäminen. Varsinkin ennaltaehkäisevää työtä tulisi kunnissa kehittää. Ikääntyneillä kuulonäkövammaisilla oli vakavia ongelmia. Heillä oli erityisiä ongelmia kommunikaatiossa, tiedon hankinnassa ja liikkumisessa. Toiminnalliset esteet vaikuttivat ikääntyneen elämäntilanteeseen ja arkipäivään. Kuulonäkövammaiset ikääntyneet käyttivät enemmän vanhustyön palveluja kuin kuulevat ja näkevät ikääntyneet.


mukana käännös englanniksi.


vanhukset
ikääntyneet
tilastot
kuurosokeus
kuurosokeat

Kirjaston yhteystiedot

Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere
Sähköposti: kirjasto@kuurosokeat.fi
Puhelinvaihde 040 778 0299
aukioloajat: arkipäivisin 11.30 – 13.00

Virtaa antaa Koha