Perustiedot MARC-tiedot Kuvailutiedot (ISBD)
Wikman, Minna.

"Jos kaikki kuulevat osaisivat viittoa" : tutkimus suomalaisten kuurojen kokemasta hyvinvoinnista / Minna Wikman. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto : Kuurojen palvelusäätiö [jakaja], 2000. - 124 s. : kuvitettu ; 25 cm

Pohjautuu Lapin yliopistoon tehtyyn opinnäytetyöhön. Pohjautuu Lapin yliopistossa tehtyyn opinnäytetyöhön.

Mistä kuurojen kokeman hyvän elämän edellytykset syntyvät? Kirjassa tarkastellaan kuurojen omia kokemuksia hyvinvoinnistaan, elämästään ja asemastaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Näkökulma kuurouteen on sosiokulttuurinen eli kuurojen ryhmää tutkitaan kieli- ja kulttuurivähemmistönä. Tutkimus "Jos kaikki kuulevat osaisivat viittoa" - tutkimus suomalaisten kuurojen kokemasta hyvinvoinnista osoittaa, että kuuron kokeman hyvinvoinnin kannalta on oleellista tunne oman elämän hallitsemisesta sekä mahdollisuus kokea kuurojen yhteisö arvokkaana ryhmänä muiden joukossa. Merkittäviksi hyvän elämän rakennuspilareiksi näyttävät muodostuvan myös kuuron oma aktiivisuus, viittomakielen ja suomenkielen taito sekä toisilta kuuroilta saatu sosiaalinen tuki.

English summary.

9517471378


hyvinvointi
elämänlaatu
kuurot
kulttuuri
viittomakieli
kokemukset
kuurous
viittomakieliset
yhteisöt
kieli
kulttuuri

Kirjaston yhteystiedot

Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere
Sähköposti: kirjasto@kuurosokeat.fi
Puhelinvaihde 040 778 0299
aukioloajat: arkipäivisin 11.30 – 13.00

Virtaa antaa Koha