Perustiedot MARC-tiedot Kuvailutiedot (ISBD)

Maahan lämpimään :

Salmi, Eeva.

Maahan lämpimään : Suomen viittomakielisten historia / Eeva Salmi & Mikko Laakso ; [valokuvat: Ilari Järvinen ...]. - [Helsinki] : Kuurojen liitto, 2005 - 556 s. : kuvitettu, karttoja ; 27 cm

Sammandrag: Finlands teckenspråkigas historia. Summary: The history of the Finnish sign language community. The history of the Finnish sign language community. Sammandrag: Finlands teckenspråkigas historia. - Summary: The history of the Finnish sign language community.9525396304

A1002985

fx805337 skl


Alopaeus, Carl Henrik.
Jokinen, Markku.
Kauppinen, Liisa.
L'Épée, Charles-Michel de, Abbé.
Malm, Carl Oscar.
Tallroth, Albert.
Hirn, David Fredrik.
Hirn, Julius.
Paunu, Lauri.
Savisaari, Eino.


Suomen kuuromykkäinliitto.
Kuurojen liitto.
Suomen kuuromykkäinliitto.
Kuurojen liitto.


1800-luku
1900-luku
1800-talet
1900-talet


televisio
kuurot
kuulovammaiset
viittomakieliset
järjestöt
erityisopetus
erityiskoulut
ammatillinen koulutus
työelämä
vammaishuolto
viittomakieli
historia
suomen kieli
yhteiskunnallinen asema
kielelliset vähemmistöt
erityiskasvatus
kasvatushistoria
huonokuuloisuus
koulutus
papit
diakonissat
eugeniikka
avioliitto
työttömyys
palvelut
kuntoutus
sopeutumisvalmennus
vanhainkodit
viittomakielentulkit
tulkkipalvelut
kaksikielisyys
kulttuuri
tasa-arvo
viestimet
tekstitelevisio
video
kuvapuhelimet
tietoverkot
Internet
sähköposti
kansainvälisyys
lähetystyö
kehitysyhteistyö
implantit
järjestötoiminta
oralismi
avioliitto-oikeus
sosiaalipalvelut
viestintätekniikka
televisio-ohjelmat
identiteetti
vähemmistöt
organisaatiot
döva
personer med hörselskada
teckenspråkiga
föreningar
specialundervisning
specialskolor
yrkesutbildning
arbetsliv
handikappvård
teckenspråk
historia
finska
samhällsställning
språkliga minoriteter
specialpedagogik (verksamhet)
pedagogikens historia
nedsatt hörsel
utbildning
präster
diakonissor
eugenik
äktenskap
arbetslöshet
tjänster (service)
rehabilitering
anpassningsträning
ålderdomshem
teckenspråkstolkar
tolkservice
tvåspråkighet
kultur
jämställdhet
medier (kommunikation)
text-tv
video
bildtelefoner
datanät
internet
e-post
internationalism
missionsarbete
utvecklingssamarbete
implantat
organisationsverksamhet
oralism
äktenskapsrätt
social service
kommunikationsteknik
tv-program
identitet (självbild)
minoriteter
organisationer
historia--viittomakieli--suomen kieli


Suomi
Finland

kielivähemmistöt viittomakieliset historia kuuroutuneet oralismi sisäkorvaistutteet sormiaakkoset tekstipuhelin kuurojen liitto kuurojenyhdistykset kuulovammaiset : ammattikoulutus :

364 -056.26 376 800/801 364 364 -05 93/99

Kirjaston yhteystiedot

Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere
Sähköposti: kirjasto@kuurosokeat.fi
Puhelinvaihde 040 778 0299
aukioloajat: arkipäivisin 11.30 – 13.00

Virtaa antaa Koha