Perustiedot MARC-tiedot Kuvailutiedot (ISBD)

Käden käänteessä :

Käden käänteessä : viittomakielen kääntämisen ja tulkkauksen teoriaa sekä käytäntöä / [toim. Niina Hytönen ja Terhi Rissanen] ; [kuvitus: Mika Niittyinperä] ; [julkaisija:] Diakonia-ammattikorkeakoulu. - Helsinki : Finn Lectura, 2006 - 291 s. : kuvitettu ; 24 cm + CD-ROM.

Julkaistu myös osana Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjaa.

1 Esipuhe -- Teema 1: Johdatus viittomakieleen kielimuotona -- 2 Johdanto: Ensikieli ja sillanrakentajat -- 3 Käsitteet haltuun -- 4 Viittomakielen rakenteen visuaalisuudesta ja ikonisuudesta -- Teema 2: Kääntäminen ja käännösteoriat -- 5 Käännösteorioiden kirjo kääntäjän työvälineeksi -- 6 Relevanssiteoriastako ratkaisu kääntämisen ongelmiin? -- 7 Suomalaisen viittomakielen kääntäminen ja käännösteoriat -- 8 Typologis-kontrastiivinen kuvausmalli -- Teema 3: Tulkkaus ja tulkkauksen teoriaa -- 9 Tulkkaus kognitiivisesta näkökulmasta -- 10 Tulkkauksen tutkimus viittomakielen tulkin työn kehittäjänä -- 11 Tavoitteena toimivat tulkkauskäytännöt -- Teema 4: Tulkkausta 'kaikilla asteilla' -- 12 Kuurosokeille tulkkaus - haasteellista ja vaihtelevaa -- 13 Kielen sisäinen tulkkaus -- Teema 5: Vieraan puhutun kielen ja viittomakielen tulkkaus -- 14 Tulkkaus kahden modaliteetin ja kahden vieraan kielen välillä -- Teema 6: Viittomakielen tulkkaus teknologiayhteiskunnassa -- 15 Viittomakielen etätulkkaus ja viestintätekniikka -- 16 Epilogi

Kirja esittelee viittomakielen kääntämisen ja tulkkauksen perusteita. Kirja etenee viittomakielen visuaalisesta rakenteesta käännösteoreettiseen tarkasteluun, minkä jälkeen teoriapohjaa sovelletaan viittomakielen kääntämiseen ja tulkkaukseen. Kirjassa käsitellään myös eri asiakasryhmille, kuten kuurosokeille tulkkaamista ja sivutaan tulevaisuuden kommunikaatiomuotoja, esimerkiksi mobiilitulkkausta. Kirjaan kuuluu myös CD-ROM-levy, jossa on kirjan sisältöihin liittyviä viitottuja esimerkkejä ja muuta lisämateriaalia. Teos soveltuu oppikirjaksi viittomakielen tulkeille ja tulkiksi opiskeleville.

9517922590

9789517922593 A1059435


viittomakieli
tulkkaus
tulkit
viittomakielentulkit
kääntäminenn
viestintätekniikka
etätulkkaus
viestintä
kuurosokeat

kommunikaatio

Kirjaston yhteystiedot

Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere
Sähköposti: kirjasto@kuurosokeat.fi
Puhelinvaihde 040 778 0299
aukioloajat: arkipäivisin 11.30 – 13.00

Virtaa antaa Koha